Máy lọc nước tủ đứng

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Máy lọc nước Karofi N-e239 9 lõi

  4,450,000 -39%

  Đã bán: 3855

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80, 8 cấp lọc

  5,350,000 -25%

  Đã bán: 2546

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Optimus PRO O-I439

  6,050,000 -37%

  Đã bán: 166

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 10 lõi lọc

  6,050,000 -30%

  Đã bán: 75

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi sRO Ksi80 8 cấp lọc

  6,210,000 -14%

  Đã bán: 3190

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-D138 Nóng Lạnh 8 lõi lọc

  6,350,000 -46%

  Đã bán: 255

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H128 (Nóng – Nguội)

  6,390,000 -39%

  Đã bán: 1010

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO102

  6,590,000 -20%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus Plus O-P1310 10 lõi lọc

  6,650,000 -32%

  Đã bán: 1125

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D50

  6,900,000 -34%

  Đã bán: 425

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D52

  7,400,000 -36%

  Đã bán: 454

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-P95

  7,600,000 -24%

  Đã bán: 56

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD – D950

  7,890,000 -19%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-I229/U 9 cấp lọc

  7,900,000 -18%

  Đã bán: 870

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD – D952

  8,590,000 -20%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-S139-NS (New-2020)

  8,990,000 -10%

  Đã bán: 1002

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-R38

  10,090,000 -22%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H238

  10,710,000 -10%

  Đã bán: 1004

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D68

  11,300,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D88

  12,450,000 -17%

  Đã bán: 1112

  Miễn phí lắp đặt