Máy lọc nước

Showing 1–20 of 35 results

 • Máy lọc nước Karofi Livotec 212

  3,650,000 -24%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038

  3,890,000 -35%

  Đã bán: 5546

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KT-ERO80

  3,950,000 -37%

  Đã bán: 3545

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi N-e239 9 lõi

  4,450,000 -39%

  Đã bán: 3855

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U03

  4,640,000 -33%

  Đã bán: 477

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

  4,730,000 -32%

  Đã bán: 151

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80, 8 cấp lọc

  5,350,000 -25%

  Đã bán: 2546

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO-100

  5,500,000 -28%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U95

  5,550,000 -27%

  Đã bán: 552

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước thông minh KT-K8I-1, 8 cấp lọc

  5,750,000 -15%

  Đã bán: 1102

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Optimus PRO O-I439

  6,050,000 -37%

  Đã bán: 166

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 10 lõi lọc

  6,050,000 -30%

  Đã bán: 75

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U16

  6,180,000 -15%

  Đã bán: 155

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi sRO Ksi80 8 cấp lọc

  6,210,000 -14%

  Đã bán: 3190

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-D138 Nóng Lạnh 8 lõi lọc

  6,350,000 -46%

  Đã bán: 255

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H128 (Nóng – Nguội)

  6,390,000 -39%

  Đã bán: 1010

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Thông minh K8i-1, 8 cấp lọc

  6,450,000 -10%

  Đã bán: 7410

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U10

  6,490,000 -10%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO102

  6,590,000 -20%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Thông minh KSI90 Plus (Tên cũ Thetis KSP90)

  6,600,000 -26%

  Đã bán: 151

  Miễn phí lắp đặt