Máy lọc nước

Showing 1–20 of 29 results

 • Máy lọc nước Karofi Livotec 212

  3,650,000 -24%

  Đã bán: 111

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi SLIM S-S038

  4,880,000 -19%

  Đã bán: 2545

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KHÔNG TỦ KAROFI KT-ERO80

  4,980,000 -21%

  Đã bán: 3545

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tiêu chuẩn 9 lõi N-e239 (New-2020)

  5,400,000 -16%

  Đã bán: 215

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước tiêu chuẩn eRO80, 8 cấp lọc

  5,550,000 -22%

  Đã bán: 2546

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước thông minh KT-K8I-1, 8 cấp lọc

  5,750,000 -15%

  Đã bán: 8102

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U03

  5,780,000 -16%

  Đã bán: 121

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U05

  6,030,000 -14%

  Đã bán: 151

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-U16

  6,180,000 -15%

  Đã bán: 155

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi sRO Ksi80 8 cấp lọc

  6,210,000 -14%

  Đã bán: 3190

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Thông minh K8i-1, 8 cấp lọc

  6,450,000 -10%

  Đã bán: 7410

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO-100

  6,500,000 -15%

  Đã bán: 85

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO102

  6,590,000 -20%

  Đã bán: 23

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Thông minh KSI90 Plus (Tên cũ Thetis KSP90)

  6,600,000 -26%

  Đã bán: 151

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi ERO110

  6,790,000 -14%

  Đã bán: 100

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi KAQ-O07

  7,000,000 -19%

  Đã bán: 75

  Miễn phí lắp đặt
 • MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U95

  7,030,000 -7%

  Đã bán: 128

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Optimus PLUS O-P1310 ( New-2020 )

  7,700,000 -10%

  Đã bán: 9125

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Thông minh K8IQ-2, 8 cấp lọc

  7,860,000 -28%

  Đã bán: 4785

  Miễn phí lắp đặt
 • Máy lọc nước Karofi Optimus O-H128 (Nóng – Nguội)

  8,550,000 -10%

  Đã bán: 1010

  Miễn phí lắp đặt